logoes of Israeli UEFA

מלאו את הסקר וסייעו לנו להעריך את שווי הענף

כמה הכדורגל משפיע
על החים שלנו?

מעבר להיותו ספורט אהוב ופופולרי, הכדורגל תורם לאוכלוסייה גם מבחינה כלכלית, בריאותית וחברתית. הסקר נועד להעריך את שווי הענף והשפעתו בתחומים אלה. מתוך מטרה לעודד את המשך קידום הכדורגל בישראל

50 העונים הראשונים יזכו בכרטיסים למשחקים נבחרים

למעבר לסקר

אז איך תורם העיסוק בכדורגל?

icon for financial
  • הכדורגל מספק תעסוקה לאלפי משפחות
  • השקעה בתשתיות מייצרת הכנסות שחוזרות כהשקעה בקהילה
icon for health
  • הכדורגל משפר את הכושר והבריאות ולכן מאפשר לחסוך בהוצאות בריאותיות
icon for community
  • הכדורגל מסייע לצמצם פערים חברתיים וכלכליים, ומהווה מסגרת חיובית לילדים ונוער
  • תורם לשיפור הישגים לימודיים וצמצום תופעות כמו אלימות, פשיעה ועוד
icon for professional
  • הכדורגל מאפשר לפתח כישרונות ולטפח יכולות על בסיס השתתפות פעילה
  • הענף מצמיח אנשי מקצוע ומועדונים שמרחיבים את מעגל הספורט בישראל

*מובהר למשתתפים כי חלוקת הכרטיסים לזוכים תתבצע בכפוף להנחיות הממשלה בעניין השתתפות קהל במשחקי ספורט, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה.